Tilkomstteknikk er en svært pålitelig, effektiv og sikker metode for å utføre arbeid i høyden. Arbeidet reguleres av nasjonal standard for arbeid i tau, NS 9600-Arbeid i tau. Denne standarden ble fastsatt februar 2010.

Våre operatører har bred fagkompetanse innen mekaniske fag, elektriske fag og rigging i kombinasjon med tilkomstteknikk. Våre operatører har solid erfaring med krevende tilkomst fra on- og offshoreindustrien. Vi har operatører som er sertifisert i henhold til SOFT og IRATA. Se Opp Tilkomstteknikk AS  tilbyr tjenester både on- og offshore alene eller i samarbeid med våre partnere. Vi kan levere totalentrepriser innenfor mange disipliner, fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse av prosjekter som innbefatter planlegging, prosjektledelse, engineering og utførende arbeid.

Sjekk av alle fasadeplatene på Smarthotel Tromsø
Montering av snøfangere ved bruk av tilkomstteknikk 
Støvbinding av ventilasjonssjakt
Sjekk av alle fasadeplatene på Smarthotel Tromsø
Montering av snøfangere ved bruk av tilkomstteknikk 
Vindusvask inne på Kystens Hus.