Is- og rassikring av bygg

Ta kontakt for å vite mer

Fjerning av is/snø som kan utgjøre en fare for dem som ferdes under. Dette er eierens ansvar. Vi monterer også snø fangere med is stopper. 

Fjerning av is fra Mackgården Tromsø
Montering av snøstopper
Fjerning av snø og is.
Isfjerning/snøfjerning