RENGJØRING AV FASADER, TAK, BROSTEIN OG ANDRE KREVENDE OVERFLATER

Ta kontakt for å vite mer

Vi har utstyr som laget for tøffe forhold og tilbyr fasadevask, vindusvask og rengjøring av alle typer overflater. Vi kan også bidra med rengjøring av oppkjørsler, støttemurer og andre krevende flater. Vi har også erfaring fjerning av mose og ugress, samt at vi besitter spesialutstyr og kompetanse på fjerning av grafitti.

Fasadevask, vindusvask og rengjøring av overflater

Vi har utstyr som er til for tøffe forhold. 

Vask av støttemurer, brostein og oppkjørsler

Vi vasker oppkjørsler fri for mose og annet ugress

Fasadevask
Fjerning av grafitti

Grafitti kan være til sjenanse, Vi har produktene til å fjerne grafitti. 

Fasadevask
Annen rengjøring

Fjerning av ugress uten kjemikaler. Vi bruker varmt vann uten kjemi slik at det er kun er ugresset som forsvinner og ikke det som du vil beholde.