Periodiske kontroller og service

Ta kontakt for å vite mer

Vi utfører årlig kontroll og service på fallblokker. Dette vil gjøre det enklere for kunden å handle utstyr fra oss. Dersom en blokk har fanget opp et fall, så vil vi kunne gjøre inspeksjon og service på den slik at kunden i løpet av kun kort tid vil ha den i bruk igjen. Vi er godkjent i fra fabrikkene til Honeywell og Fall Safe for å gjøre service på deres utstyr.

Vi utfører også periodisk kontroll av alt av fallsikring seler og hardware som brukes til dette.

Service fallblokker 
Service evakuerings pakke