Tilstands-vurdering og Inspeksjoner

Ta kontakt for å vite mer

Se Opp Tikomstteknikk AS utfører tilstandsvurderinger og inspeksjoner av tak og fasade. Inspeksjonene munner ut i presise og veldokumenterte rapporter som våre kunder bruker til å avdekke skader, kartlegge vedlikeholdsbehov og i forbindelse med oppkjøp av nye eiendommer. 

Fallende Gjenstander inspeksjon.

Det ligger mange uoppdagede farer rundt omkring som ikke alltid er så enkle å se. Derfor anbefaler vi å utføre FG inspeksjoner med gjevne mellomrom når det er mye arbeid som foregår, En fallende gjenstand kan ha katastrofale følger for person eller utstyr. Dette kan spare både skader og uønsket vedlikehold.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere.

Broinspeksjon
Takinspeksjon
Fasadeinspeksjon
Fallende Gjenstand inspeksjon (FG-inspeksjon)