Fallsikring og redning repetisjon

Kurslengde:
16 Timer

Inntakskrav:

Grunnleggende fallsikring og redning NOG 113

Målgruppe:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningsteam om bord på en installasjon men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring er fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallredning og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder Spesielt viktig er det at deltakerne får grundig kunnskap om hendelser og årsakene til disse

Kursinnhold:
Innledning
Regelverk
Gjennomgang av ulykker og hendelser
Redningstjenesten
Utstyr
Rutiner ved arbeid i høyden
Risikovurdering
Ledelse, skadested
Stress og stressmestring
Hengetrauma, HLR
Redningsøvelser
Evaluering

Maksimalt antall kandidater:
12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater
4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:
90%

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:
2 år ihht. NOG retningslinje 113

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Kategori: