Fallsikring grunnleggende SFS anbefaling 033

Kurslengde:
16 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som skal ha grunnleggende opplæring og er også første det av opplæringen til de som inngår i fallsikring/redningsteam om bord på en installasjon men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Kursinnhold:
Innledning
Regelverk, retningslinjer
Beste praksis
Risikovurdering
Fallsikringsutstyr
Kunnskap om ulikt utstyr og metoder
Utstyrets begrensninger og muligheter
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Konsekvenser av fall
Teoretisk gjennomgang av redningsøvelser
Praktisk trening ( gjennomgang av redningsøvelser)
Eksamen

Maksimalt antall kandidater:
12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater
4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:
90%

Avslutningsprøve

Teoretisk prøve

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringenKursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:
2 år ihht. NOG retningslinje 113

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Kategori: