A og B – Fallsikring og redning NOG 113

Kurslengde:
32 Timer

Inntakskrav:

Ingen krav til forkunnskap

Målgruppe:

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring/redningslag om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon, evakueringsutstyr etter en fallulykke ved bruk av fallsikrings/redningsutstyr

Kurset målsetning:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke

Kursinnhold:
Innledning
Regelverk, retningslinjer (Norske & UK)
Beste praksis
Risikovurdering
Fallsikringsutstyr
Bruk av personlig verneutstyr
Kunnskap om ulikt utstyr og metoder
Utstyrets begrensninger og muligheter
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Konsekvenser av fall
Praktiske og teoretisk gjennomgang av redningsøvelser
– Planlegging og risikovurdering av redning
– Grunnleggende førstehjelp
– Redningsinnsats m/friskluftsutstyr
– Redning av fritt hengende person
– Redning fra tanker/trange rom
– Redning over åpen sjø
– Nedfiring / heising av person
– Stabilisering av person
– Kunnskap om hengetraume
Praktisk eksamen
Teoretisk eksamen

Maksimalt antall kandidater:
12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)

Minimum antall kandidater
4

Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve:
90%

Avslutningsprøve

En praktisk prøve og en teoretisk prøve min. 20 spørsmål

Kursbevis/sertifikat:

Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator

Gyldighet:
2 år ihht. NOG retningslinje 113

Kvalifikasjoner:

Instruktøren skal kunne dokumentere kunnskap innen faget samt inneha pedagogisk kompetanse.

Kategori: